"InfoSpec" s.j.

"Rachunek refundacyjny - błędy ..."

17.11.2016
Szanowni Państwo.
Pod adresem http://oia.krakow.pl/storage/20151023_nfz_katalog_bledow.pdf znajduje się dokument z opisem błędów i ostrzeżeń generowanych po wysłaniu zestawień refundacyjnych.
 
J.Ostyński
"InfoSpec" s.j.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------