"InfoSpec" s.j.

Kontakt

Adres:
Ulica: Ofiar Oświęcimskich 30
Kod, miasto: 58-160, Świebodzice
Powiat: Świdnica
Województwo: dolnośląskie
Tel./Fax:
Telefon: 74 854 5626
Tel. kom.: 508 246 062, 508 246 320
Fax: 74 854 5626
Internet:
www: www.infospec.com.pl
e-mail: biuro@infospec.com.pl
..................................................................................................................................................................................................................