"InfoSpec" s.j.

Oferta dla farmacji

Oferujemy usługę kompleksowej obsługi informatycznej aptek. Nasza oferta dotyczy zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia sieci i systemu informatycznego apteki. Dostarczamy, uruchamiamy i konfigurujemy sprzęt komputerowy, fiskalny oraz oprogramowanie konieczne do pracy placówki.
Po uruchomieniu całości prowadzimy serwis oprogramowania, sprzętu komputerowego i fiskalnego.
Ze względu na wieloletnią współpracę oraz posiadane uprawnienia instalowane oprogramowanie to system KS-AOW firmy KAMSOFT. Z uwagi na niektóre wymagania stawiane komputerom przez ten system (napędy dyskietek, porty szeregowe do urządzeń zewnętrznych, itp.) preferujemy instalację systemu KS-AOW na komputerach sprzedawanych przez firmę KAMSOFT

"Analizy-IS"

Od chwili rozpoczęcia działalności podstawowym obszarem naszej aktywności było tworzenie oprogramowania komputerowego. Ze szczególnym naciskiem na oprogramowanie integrujące różne składniki systemów informatycznych. Produktem, który możemy zaproponować jest system analiz pozwalający na kontrolę zapasów, zakupów i obrotów w małych sieciach handlowych. Aktualnie program integruje się z systemem aptecznym firmy KAMSOFT. Trwają prace nad integracją z oprogramowaniem Subiekt GT. Dzięki zastosowanej technologi oprogramowanie jest dostępne przez internet i nie wymaga instalacji na komputerach klienta.


Wynik analizy obrotu towarem (zakup, sprzedaż, aktualny stan) dla wybranych produktów.


Lista stanów magazynowych (globalnie i dla poszczególnych placówek).


Listy leków "zalegających" w magazynach (globalnie i dla poszczególnych placówek).


Raporty kasowe za wybrany okres.


Wartość zakupów od dostawców dla wszystkich placówek w wybranym okresie.


Analizy trendu (zakupy, sprzedaż, zyski, wartość magazynu, itp.)


Wykres blokowy.


Analiza całościowa.


Więcej informacji można uzyskać drogą telefoniczną.