"Analizy - IS" - nowa wersja programu jest już dostępna. Dzięki niemu będziesz mógł tworzyć szablony dla analiz sprzedaży, zakupów i stanów magazynowych, w postaci liczb i wykresów. Będziesz mógł na bieżąco śledzić jak pracują Twoje placówki.

Partnerzy